Uutisia ja tapahtumia


Iotas on saanut i247 Care tuotteen valmiiksi


Hankkeessa kehitettiin puettavan elektroniikan ohjelmistoja, niihin liittyvää pilvipalvelua, sekä mobiilisovellusta, joka mahdollistaa senioreiden kotona-asumisen. Tuotteen avulla voidaan merkittävästi vaikuttaa laitospaikkoja vähentävästi, sekä mahdollistaa halukkaille turvallinen kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Tuote parantaa myös palveluasumisen asiakkaiden elämänlaatua ja tukee heidän liikkumisen vapauttaan.

Markkinoiden kehittynein ratkaisu toimii GSM -pohjaisissa useiden eri valmistajien älykelloissa, Nämä kaikki tuetut älykellot sisältävät merkittävän määrän hyvinvointitietoa tuottavia antureita ja järjestelmän paikannus toimiikin niin sisällä kuin ulkona. Älykäs ohjelmisto mahdollistaa, sekä käyttäjän tekemät hätäsoitot, että automaattiset hälytykset, mikäli huomataan jotain huolestuttavaa kerätyssä datassa.

Hanke sai Euroopan kehittämisrahaston tukea. Iotas Oy haluaakin kiittää EU;ta ja ELY:ä saamastaan tuesta, Haluamme vastaavasti kantaa yhteiskuntavastuumme mallikkaasti tuoden työtä ja hyvinvointia Suomeen. Suurin osa tuoteen kokonaiskehittämiskustannuksista oli yksityisten rahoittamaa, saimme myös todella paljon asiantuntija sekä testaus apua. Yrityksemme haluaakin kiittää kaikkia hankeeseen osallistuneita, tässä senioreiden turvallisemman ja laadukkaamman kotihoidon mahdollistavassa hankkeessa.

Iotas Oy:n puolesta 29.10.2021
Toimitusjohtaja
Pekka Koistinen

EU